DLACZEGO KAUCZUK ?

Kauczuki poliuretanowe są elastycznym materiałem powstałym w skutek polimeryzacji po zmieszaniu dwóch składników ( izocyjanianów z poliolami). Ze względu na swą mechaniczną wytrzymałość elastyczny poliuretan jest coraz częściej stosowany w różnych dziedzinach przemysłu jako rolki transportowe, zabezpieczenia mechaniczne, elementy zsypów.

Kauczuki poliuretanowe ze względu na swoje właściwości bardzo dobrze sprawdzają się jako materiał mający bezpośredni kontakt z betonem. Parametry chemiczne i mechaniczne utwardzonej formy lub odlewu umożliwiają wielokrotne zaformowanie bez praktycznie żadnego ubytku dla formy. 

1

Oferowane, przez firmę SILMAR kauczuki serii Elastostamp cechują się dużą odpornością na chemiczne oddziaływanie betonu, ale również odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, skręcanie, rozciąganie) występujące w procesie produkcyjnym. Wyższe twardości można obrabiać mechanicznie ( wiercenie, frezowanie, szlifowanie).

Kauczuki serii Elastostamp oferowane są w pełnej gamie twardości ( 30 – 90 Shore A) dobieranej w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania odlewu, ale także wymagań elastyczności

20180108_100559

Główne kierunki zastosowań kauczuków serii Elastostamp:

 • Kinety i przejścia szczelne (kauczukowe odlewy z możliwością wielokrotnego użycia, system magnesów ułatwia aplikację na stalową obudowę studni.
 • Uszczelki do studni w różnych systemach i średnicach (K2KAN, PRAGMA) eliminują potrzebę używania sztywnch przejść szczelnych montowanych na stałę.
 • Kauczukowe kształtki formujące otwory w studniach dowolnych średnic, zastosowanie kształtek praktycznie eliminuje potrzebę używania wiertnic.
 • Formy do betonu.
 • Stemple do odciskania betonu ( pressbeton).
 • Wkładki kauczukowe aplikowane w istniejące formy stalowe.
 • Logotypy na magnesach umożliwiające oznaczanie wyrobów logiem producenta.
 • Uszczelki.
 • Elementy amortyzujące / podkładki.
 • Elastyczna warstwa zabezpieczająca.
 • Projekty indywidualne.

ZALETY ZASTOSOWANIA KAUCZUKU POLIURETANOWEGO ?

W przeciwieństwie do silikonów kauczuki poliuretanowe serii Elastostamp oferują znacznie dłuższy czas użytkowania formy/odlewu w kontakcie z materiałami agresywnymi ( beton, żywice). W większości przypadków wymagają użycia środka rozdzielającego ( GLOBALWAX EMULSJA) przed każdym zalaniem,  rozdzielacz ułatwia rozformowanie odlewu betonowego bez szpływu na powierzchnię betonu, ale również przedłuża żywotność formy.

Jedną z głównych zalet jest znacząco wyższa zdolność odwzorowywania, niż w przypadku sztywnych form stalowych czy plastikowych. Ponieważ kauczuk wlewany jest w formę w formie płynnej idealnie odwzorowuje powierzchnię, jeżeli model ma połyskową powierzchnię forma i każdy odlew również odzwierciedlą połyskową powierzchnię. Cecha na pozwala na znaczne podniesienie jakości wyrobów betonowych.

Kolejną zaletą jest elastyczność kauczuku dobierana w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania odlewu. Cecha ta pozwala na zalewanie skomplikowanych elementów z kątami ujemnymi, podczas rozformowania kauczuk podda się uwalniając odlew, co w przypadku sztywnych form nie jest możliwe. Przy formach wielkogabarytowych zwiększamy twardość kauczuku zmniejszając jego elastyczność, w zamian otrzymujemy znacznie większą stabilność wymiarową.

20180108_100523
20170324_101225_1497265287356

ŻYWOTNOŚĆ KAUCZUKOWEJ FORMY/ ODLEWU  ?

Żywotność kauczukowego odlewu będzie zależna min. od samego betonu i jego chemicznego oddziaływania na powierzchnię formy, czasu wiązania betonu czyli jak długo beton będzie miał kontakt z powierzchnią formy, zastosowanych środków rozdzielających czy kształtu i grubości formy.

Przy kauczukach serii Elastostamp zalecane jest używanie woskowego środka rozdzielającego GlobalWax Emulsja, który nie ma szpływu na powierzchnię betonu jednocześnie ułatwiając rozformowanie i wydłużając żywotność formy. GlobalWax Emulsja jest koncentratem rozcieńczanym z wodą w zależności od mieszanki betonowej.

Na podstawie informacji zwrotnej od klientów średnia żywotność kauczukowego odlewu szacowana jest na setki rozformowań, w przypadku prostych odlewów liczba ta może wzrosnąć. Przy rozformowaniu dobowym kauczukowy odlew będzie się amortyzował przez lata.